Anunț concurs inginer de dezvoltare tehnologică, CETAL, laborator LaMP

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer de dezvoltare tehnologică (IDT), domeniul inginerie în cadrul CETAL, laborator LaMP.

Cerințe pentru ocuparea postului:
Pregătire de specialitate: Studii superioare de Inginerie sau Fizică Tehnologică;
Perfecționări (specializări): Doctorand Inginerie sau Fizică Aplicată.

Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:
• cunoștinţe fundamentale de optică;
• abilităţi pentru lucrul în laborator cu sisteme optice;
• cunoștinţe fundamentale de metalurgie fizică;
• cunoștinţe fundamentale despre tehnici de caracterizare a metalelor: microscopie optică și electronică, XRD;
• interes în lucrul cu roboti și mașini industriale;
• abilităţi de proiectare CAD-CAM;
• capacitate de analiză şi sinteză;
• abilităţi de comunicare orală şi în scris;
• cunoștinţe solide de limba engleză, scris și vorbit- nivel tehnic;
• cunoștinţe operare PC: Office, Proiectare CAD, Programare CAM.

Atributii:
• Desfășoară experimente utilizând sistemele pentru Macroprocesare Laser în cadrul proiectelor de cercetare și a contractelor derulate în CETAL-LaMP;
• Operează și programează mașini CNC de procesări laser;
• Monitorizează prin imagistică rapidă și termică experimentele de procesare laser;
• Efectuează caracterizări morfologice ale formelor obţinute prin microscopie optică și electronică;
• Efectuează studii de caracterizare metalografică a probelor metalice sudate sau placate laser;
• Redactează rapoarte de cercetare și publicaţii știinţifice;
• Redactează propuneri de brevete și documentaţii tehnologice;
• Participă la manifestări știinţifice naţionale și internaţionale;
• Propune și pune în aplicare măsuri privind buna funcţionare a instalaţiilor pentru Macroprocesări Laser.

Bibliografie

Noţiuni fundamentale de termodinamică și mecanică: conversii de unităţi de măsură pentru temperatură, presiune, căldură, energie, lucru mecanic, forţă, moment;
Bazele desenului tehnic: reguli de reprezentare și de cotare;
Bazele metalurgiei fizice: diagrame de fază Fe-C, Ti-Al;
Noţiuni fundamentale de optică și laseri: lentile, oglinzi, fibre optice, surse laser cu mediu activ solid;
Noţiuni fundamentale de analiza proprietăţilor mecanice și tehnologice ale metalelor: duritate, modul de elasticitate, rezistenţă la frecare, încercări la: tracţiune, compresiune, răsucire, tipuri de ruperi.

[1] Anatolie Hristev – Breviar de fizică generală-sistemul internaţional de unităţi. Tabele de constante fizice, Editura Aph, 1998, ISBN: 9739834655
[2] Erik Bodegom, Dan Alexandru Iordache, Physics for engineering students, Editura Politehnica Press, 2007, ISBN 9789737838444
[3] Andrei Kiraly, Bazele Desenui Tehnic, Editura Mega Cluj, 2012, ISBN 9786065432796
[4] David Laughlin Kazuhiro Hono, Physical Metallurgy 5th Edition, vol III, Editura Elsevier, 2014, ISBN: 9780444537706
[5] Grant R. Fowles, Introduction to modern optics (Second Edition), Editura Dover, 1989, ISBN: 9780486659572
[6] Dan C. Dumitraş, “Tehnici laser şi aplicaţii”, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, ISBN 9789737371737
[7] Mircea Rades, Rezistenţa materialelor I, Editura Printech, 2010, ISBN 9789737186874

Concursul se va desfășura conform regulamentului de concurs pentru ocuparea funcţiilor de Inginer de dezvoltare tehnologică IDT III şi IDT în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR).
Componenţa dosarului de concurs, condiţiile de participare şi modul de desfășurare al concursului se găsesc în regulamentul de concurs afişat la adresa web: www.inflpr.ro în secțiunea jobs-regulamente.
Pentru informații suplimentare privind desfășurarea concursului, sunteți rugați să vă adresați Serviciului Resurse Umane, telefon 021-4574550 int. 2850
Dosarele de concurs se depun până la data de 01.11.2021, la Serviciul Resurse Umane Salarizare al INFLPR.
Data concursului se va anunța ulterior.