Jobs

Anunt concurs tehnician gr. I, proiect PCE 93/2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de tehnician gr. I, in cadrul proiectului PCE 93/2021, “Discriminarea pe baza de unde acustice a sorbtiei de gaze in ZnO in condiții ambientale variabile / ZnO Sorbtion”, director de proiect domnul Dr. Aurelian Marcu.
Perioada angajarii: determinata de 3 luni, 2h/zi.

Anunt concurs Cercetator stiintific grad I, centrul C400 IN2-FOTOPLASMAT

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Cercetator stiintific grad I, in cadrul centrului C400 IN2-FOTOPLASMAT.
Perioada angajarii: determinata de 24 luni, norma de 20 ore/saptamana.

Anunt concurs Asistent de cercetare stiintifica, proiect PCE 2020

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare stiintifica, in cadrul proiectului PCE 2020 cu titlul „Conversia superioara a emisiei lantanidelor asistata de metale tranziționale: Elucidarea mecanismelor in domeniul spectral si temporal (TUPLAN)".
Perioada angajarii: determinata de 6 luni, norma de 40 ore/saptamana.

Anunt concurs Asistent de cercetare stiintifica, proiecte PCE 57/2021 si PTE 88/2022.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de cercetare stiintifica, norma intreaga, in cadrul proiectelor PCE 57/08.02.2021 si PTE 88/29.07.2022.

Perioada angajarii: determinata de 12 luni, cu posibilitate de prelungire.

Anunt concurs asistent de cercetare stiintifica, proiect PCE 93/2021

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) cu sediul in Magurele, str. Atomistilor 409, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare stiintifica in cadrul proiectului PCE 93/2021, “Discriminarea pe baza de unde acustice a sorbtiei de gaze in ZnO in condiții ambientale variabile / ZnO Sorbtion”, director de proiect domnul Dr. Aurelian Marcu.
Perioada angajarii: determinata de 4 luni, 2h/zi.

ANUNȚ CONCURS CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD I și CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD II

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud.Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a:
I: 6 posturi de cercetător științific gradul I, astfel:
A: INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 4 posturi;
B: ISS-filiala INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 2 posturi.

II: 22 posturi de cercetător științific gradul II, astfel:
A: INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 15 posturi;
- domeniul INGINERIE CHIMICĂ: 1 post;
B: ISS-filiala INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 6 posturi.

Syndicate content