Anunț concurs inginer de dezvoltare tehnologică, CETAL, laborator PhIL

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiştilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de inginer de dezvoltare tehnologică (IDT), domeniul inginerie în cadrul CETAL, laborator PhIL.

Cerințe pentru ocuparea postului:
Pregătire de specialitate: Studii superioare de Inginerie sau Fizică Tehnologică;
Perfecționări (specializări): Doctorand Inginerie sau Fizică Aplicată.

Abilităţi, calităţi, aptitudini necesare:
• cunoștinţe fundamentale de fizica vibraţiilor mecanice;
• abilităţi pentru lucrul în laborator cu sisteme optice (funcţionare pe fibră optică);
• cunoștinţe fundamentale despre interacţia radiaţiei cu materia;
• cunoștinţe fundamentale despre tehnici de caracterizare a materialelor: sisteme de măsurare a reflectanţei şi emisivităţii spectrale;
• abilităţi de proiectare în programele Inventor;
• capacitate de analiză şi prelucrare a datelor;
• abilităţi de comunicare orală şi în scris;
• cunoștinţe de limba engleză scris și vorbit - nivel tehnic;
• cunoștinţe operare PC: Office, Proiectare CAD, Inventor.

Atribuţii:
• Desfășoară experimente utilizând sisteme pentru caracterizarea senzorilor pe fibră optică;
• Desfăşoară experimente de testare mecanică la vibraţii şi şocuri;
• Desfăşoară experimente de caracterizare spectroradiometrică a unor spectrometre mobile în cadrul proiectelor de cercetare și a contractelor derulate în CETAL-PhIL;
• Realizează proiectele/schiţele tehnice pentru diferite componente şi ansamble dezvoltate în cadrul proiectelor de cercetare și a contractelor derulate în CETAL-PhIL;
• Redactează rapoarte de cercetare și publicaţii știinţifice;
• Redactează propuneri de brevete și documentaţii tehnologice;
• Participă la manifestări știinţifice naţionale și internaţionale;
• Propune și pune în aplicare măsuri privind buna funcţionare a instalaţiilor din cadrul PhIL.

Bibliografie

Noţiuni fundamentale despre fibre optice şi senzori pe fibră optică.
Noţiuni fundamentale despre interacţia radiaţiei cu materia.
Noţiuni fundamentale despre vibraţiile mecanice.
Bazele desenului tehnic: reguli de reprezentare și de cotare.

[1] Niculae N. Puşcaş, Georgiana C. Vasile, Senzori cu fibre şi ghiduri optice de undă, Editura PRINTECH, Bucureşti, ISBN (13) 978-973-718-626-3, (2007).
[2] K. Rastogi, Optical Measurement Techniques and Applications, Artech House, Inc. Boston, London, (1997).
[3] B. Culshaw, Fiber Optics in Sensing and Measurement, IEEE Journal of selected topics in quantum electronics, Vol. 6, No. 6, p. 1014-1021, (2000).
[4] G. Thursby, F. Dong, B. Culshaw, A novel method for overcoming DC drift in RF subcarrier phase detection scheme for fibre optic sensors, SPIE, paper WeP-15, OFS-16, p. 360-362, (2003).
[5] D. A. Krohn, Fiber Optic Sensors – Fundamentals and Application – third edition, ISA-The Instrumentation, Systems, and Automation Society, (2000).
[6] Andrei Kiraly, Bazele Desenui Tehnic, Editura Mega Cluj, 2012, ISBN 9786065432796
[7] Harris’ shock and vibration handbook / Cyril M. Harris, editor, Allan G. Piersol, editor.—5th ed. p. cm. ISBN 0-07-137081-1
[8] https://ftp.utcluj.ro/pub/users/cemil/dwdm/dwdm_Intro/2_5311747.pdf

Concursul se va desfășura conform regulamentului de concurs pentru ocuparea funcţiilor de Inginer de dezvoltare tehnologică IDT III şi IDT în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei (INFLPR).
Componenţa dosarului de concurs, condiţiile de participare şi modul de desfășurare al concursului se găsesc în regulamentul de concurs afişat la adresa web: www.inflpr.ro în secțiunea jobs-regulamente.
Pentru informații suplimentare privind desfășurarea concursului, sunteți rugați să vă adresați Serviciului Resurse Umane, telefon 021-4574550 int. 2850
Dosarele de concurs se depun până la data de 01.11.2021, la Serviciul Resurse Umane Salarizare al INFLPR.
Data concursului se va anunța ulterior.