ANUNȚ CONCURS CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD I și CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD II

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud.Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a:
I: 6 posturi de cercetător științific gradul I, astfel:
A: INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 4 posturi;
B: ISS-filiala INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 2 posturi.

II: 22 posturi de cercetător științific gradul II, astfel:
A: INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 15 posturi;
- domeniul INGINERIE CHIMICĂ: 1 post;
B: ISS-filiala INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 6 posturi.

Regulamentele de concurs pentru ocuparea funcției și acordarea gradului profesional de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL I și CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL II se găsesc la adresa web: www.inflpr.ro în secțiunea jobs-regulamente (http://www.inflpr.ro/ro/node/158).
Candidații vor întocmi două dosare de concurs și un dosar cu lucrări științifice.
Un dosar de concurs rămâne în arhiva INFLPR.
Un dosar de concurs și suportul USB se trimit și rămân în arhiva ministerului.

Prezentarea și trimiterea dosarului de concurs la minister:
A. Toate documentele din dosarul de concurs se încarcă pe suport USB și se împart în:
- Dosar administrativ (opis și documentele suport, punctele 1-17 din Notă)
- Dosar cu lucrări științifice (opis/lista cu lucrări și lucrările științifice).
B. Dosarul administrativ- suport letric (pe hârtie):
a. Se prezintă în dosar cu șină.
b. Fiecare filă se perforează și se îndosariază direct, pentru o vizibilitate mai rapidă.
c. Nu se capsează documentele. Utilizarea separatoarelor este binevenită. NU introduceți foile dosarului în folii protectoare.
d. Să se respecte ordinea din Nota privind lista documentelor din dosarul de concurs.
e. NU adăugați file care se adresează direct Comisiei de specialitate a CNATDCU, în vederea confirmării/infirmării dosarului de concurs. Aceste file vor fi anulate la verificarea preliminară efectuată de MEC.
f. Să se menționeze pe coperta dosarului elementele de identificare ale candidatului.
g. Dosarul de concurs (în original) și suportul USB se trimit la Direcția Infrastructuri de Cercetare (Str. Mendeleev nr.21-25, Sector 1, București) unde se înregistrează la Registratura generală (parter) și apoi la secretariatul Direcției de specialitate - camera 615).

Pentru identificarea domeniului
Ordinul MEC nr.4621/23.06.2020 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare – Anexa 2 – Peneluri pe domenii fundamentale, comisii de specialitate și domenii arondate;
Lista documentelor din dosarul de concurs CS l si CS II din data 11.06.2020;
Anexa 1 - Declarație consimțământ GDPR;
Anexa 2 - Pași pentru link la documente.

Dosarele de concurs se depun până la data de 29.07.2022, la Serviciul Resurse Umane al INFLPR.
Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane al institutului, telefon 021.4574550 int.2850/2851.

AtasamentMarime
lege_nr.319-2003.doc321.5 KB
ordin_nr.6129-2016.doc3.72 MB
omec-4621-2020-regulament-cnatdcu.pdf5.94 MB
lista_documente_din_dosarul_de_concurs_CS_I_si_CS_II-minister.pdf5.27 MB
declaratie-consimtamant-gdpr.docx15.56 KB
pasi_pentru_link_la_documente.pdf453.96 KB
cerere_CS_I-tipizat_minister.doc26 KB
cerere_CS_II-tipizat_minister.doc26.5 KB
anunt_publicitar_concurs_CS_I-CS_II_ziar.pdf2.45 MB
regulament_INFLPR_CS-I_2017.pdf352.79 KB
regulament_INFLPR_CS-II_2017.pdf352.44 KB