National projects

Infrastructura de cercetare-dezvoltare cu laser de mare putere (terawatt) in pulsuri de femtosecunde / Terawatt femtosecond laser infrastructure

PNCDI II
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Razvan DABU
TEWALAS

MECHANISMS OF THIOLS PHOTO-OXIDATION BY REACTIVE SPECIES GENERATED IN THE PHTHALOCYANINES PHOTOSENSITISING

ANCS
DIRECTORI PROIECT/ PROJECT MANAGERS: Dr. Angela Staicu (from Romanian part), Prof. Mironel Enescu (from French part)
BRANCUSI

Controlul si sincronizarea laserilor cu semiconductori haotici prin tehnici de modulare optica, electrica si mecanica

PNCDI II- CNMP
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Prof.Dr. Mihail-Lucian Pascu
LSCEM

PHTHALOCYANINIC PHOTOSENSITISERS FOR PHOTODYNAMIC THERAPY. SYNTHESYS AND PHOTOPHYSICS

PNCDI II -CNMP
DIRECTOR DE PROIECT/PROJECT MANAGER: Prof.Dr. Mihail-Lucian Pascu
SENSO

MATERIALE AVANSATE PENTRU INDUSTRIA AEROSPATIALA SI DE TRANSPORT: NANOCOMPOZITE POLIMER-FIBRA DE CARBON/STICLA RANFORSATE CU STRUCTURI CARBONICE SAU CARBURA DE SILICIU

CNMP Parteneriate
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. ing. Ion Voicu
MAVIAT

PROCESAREA DE NANOSTRUCTURI MAGNETICE AVANSATE SUB FORMA DE NANOPARTICULE SI NANOFLUIDE PE BAZA DE Fe, PENTRU APLICATII BIOMEDICALE

CNMP Parteneriate
Director de Proiect/ Project manager: Dr.Ing. Ion Morjan
BIMAPAFLU

PERCOLATIVE NANOCOMPOSITE THIN FILMS BASED ON POLYMER/CARBON NANOPARTICLES SYNTHESISED BY LASER PYROLYSIS TECHNIQUE, FOR ADVANCED APPLICATIONS IN ELECTROTECHNIQUE

PNCDI II IDEI
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr.Ion Sandu
IDEIPR20349

Advanced researches on the synthesis by laser pyrolysis of low-dimmension nanoparticles and nanocompositesystems Sn/Fe and SnO/FeO

PNCDI II
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. Rodica Alexandrescu
IDEIPR20431

NANOCOMPOZITE POLIMERI-STRATIFICATE ANORGANICE CA HIBRIDE RANFORSATE LA SCALA NANOMETRICA / NANOCOMPOSITES POLYMERS-LAYERED INORGANICS AS NANOSCALE REINFORCED HYBRIDES

CEEX
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Dr. ing. Ion Voicu
NANOCHRASN RO
NANOCHRASN EN

OBTINEREA FILMELOR SUBTIRI COMPOZITE DE HIDROXIZI DUBLU STRATIFICATI CU PROPRIETATI FUNCTIONALE/ DEPOSITION OF LAYERED DOUBLE HYDROXIDES THIN FILMS WITH FUNCTIONAL PROPERTIES

HUMAN RESOURCES
DIRECTOR DE PROIECT/ PROJECT MANAGER: Andreea Matei
TE146 RO
TE146 EN

Emite continut