National projects

Functionalitati neliniare in noi materiale fotonice nano-structurate pentru tehnologiile informatiei

PNCDI II 2008-2011
Director de proiect Valentin I. Vlad
FUNFOTON

Obţinerea de amidonuri modificate prin tehnologie neconvenţională, cu aplicabilitate în industria alimentară / Obtaining of modified starches by non-conventional tehnology, having applications in food industry

CNMP-Parteneriate
Director de Proiect/ Project Manager: Drd.Ing./ Eng. Monica R. NEMŢANU
AMIR RO
AMIR EN

Dezvoltarea de metode de recuperare si valorificare a pulberilor nanometrice din emisiile de gaze industriale / Development of methods for the capture of the nanometric powders from the industrial gaseous emissions

Director de Proiect/ Project Director: Dr. Grigoriu Constantin
NANOVAL

Sistem de monitorizare a nivelelor de iradiere x, gamma, neutroni si contaminare alfa-beta, cu teletransmisia datelor , pentru zone de risc radiologic

CNMP -Parteneriate
RADIOPROTECTIE

Cresterea performantei de conversie a gazelor acide din gazele de ardere industriale, prin tratament combinat cu electroni accelerati si microunde

CNMP PARTENERIATE
MEBGAS

FASCICULE DE ELECTRONI DE JOASA ENERGIE:GENERARE, DIAGNOZA NE-DISTRUCTIVA, DINAMICA SI TESTARE ÎN PLANUL DE APLICARE

CEEX06
EGRETA

Materiale nanocompozite cu proprietati optice si magnetice imbunatatite obtinute prin depunere laser secventiala

CNMP
NCOMDLAS

"Econofizica – abordarea fenomenelor economice folosind analiza seriilor temporale, modelarea si controlul haosului deterministic în modelele economice cu aplicaţii în domeniul pieţei competitive si al sectorului bancar"

INTERACŢIA JETURILOR DE PLASMĂ CU CRISTALE FORMATE ÎN PLASMĂ: UN STUDIU EXPERIMENTAL NOU CARE FACE LEGĂTURA ÎNTRE DOMENIILE PLASMELOR PUTERNIC CUPLATE ŞI AL PLASMELOR PUTERNIC IONIZATE

UEFISCSU-CNCSIS
Director Proiect: DR. CĂtĂlin M. TicoŞ
Integrarerp10

OBTINEREA DE MATERIALE CU CARACTERISTICI IMBUNATATITE PENTRU TEHNOLOGII NUCLEARE

Director proiect: Dr. Cristian P. LUNGU
CAPACIF

Emite continut