Jobs

ANUNȚ CONCURS CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD I și CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD II

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud.Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a:
I: 6 posturi de cercetător științific gradul I, astfel:
A: INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 4 posturi;
B: ISS-filiala INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 2 posturi.

II: 22 posturi de cercetător științific gradul II, astfel:
A: INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 15 posturi;
- domeniul INGINERIE CHIMICĂ: 1 post;
B: ISS-filiala INFLPR
- domeniul FIZICĂ: 6 posturi.

Concurs muncitori cu calificare prelucrări mecanice și prin așchiere

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a trei posturi de muncitori cu calificare prelucrări mecanice și prin așchiere, perioadă nedeterminată, program de lucru cu normă întreagă astfel:

  • Trei posturi prelucrători prin așchiere (strungari, frezori).

Concurs tehnician gradul III

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi de tehnician gradul III, perioadă nedeterminată, program de lucru cu normă întreagă.

Concurs muncitor lăcătuș

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor lăcătuș, perioadă nedeterminată, program de lucru cu normă întreagă.

Concurs CS I, proiect WPPWIE

Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, Ilfov, strada Atomiștilor nr. 409 organizează concurs pentru ocuparea unui post de CS I, specializarea fizică, cu normă de 6 ore pe zi, contract individual de muncă pe perioadă determinată de 3 luni, în cadrul proiectului WPPWIE.

Concurs strungar, proiect WPPWIE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) cu sediul în Măgurele, str. Atomiștilor 409, jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea unui post de strungar cu normă de 4 ore pe zi, contract individual de muncă pe perioadă determinată de 2 luni, cu pregătire de specialitate în domeniul prelucrărilor mecanice, în cadrul proiectului WPPWIE.

Condiție de participare: candidatul trebuie să aibă calificare în domeniul prelucrărilor mecanice.

Concurs cercetător postdoctoral, contract PCE8/2021

Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR organizează concurs în vederea angajării unei persoane pe post de cercetător postdoctoral, în cadrul contractului PCE8/2021, Tehnologii nanofotonice de procesare a materialelor transparente pentru aplicaţii Lab-on-Chip / nanoLOC.

Norma de lucru: 2 ore/zi.
Perioada angajării: Angajarea se face pe perioada desfășurării contractului, până la 31 Dec. 2023. În caz de întrerupere sau de prelungire a contractului, angajarea încetează la data întreruperii contractului sau se prelungește automat pe noua perioadă.

Concurs asistent de cercetare stagiar-cu statutul de doctorand, contract PCE 104/2022

Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, cu sediul în Măgurele, Ilfov, strada Atomiștilor nr. 409 organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare stagiar-cu statutul de doctorand, absolvent al Facultății de Fizică/Ştiința Materialelor, în echipa proiectului PN-III-P4-PCE-2021-1158 “Îmbunătățirea proprietăților instrumentelor și implanturilor medicale prin utilizarea acoperirilor cu filme subțiri din aliaje cu entropie ridicată” (acronyim: HEACOAT), contract de finanțare PCE 104/2022, director proiect Dr. Doina Crăciun.
Angajarea se va face în baza unui contract individual de muncă pe termen determinat, încheiat până la 31.12.2022, cu 1h/zi.

Concurs asistent de cercetare stagiar, contract PCE 104/2022

Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, cu sediul în Măgurele, Ilfov, strada Atomiștilor nr. 409 organizează concurs pentru ocuparea unui post de asistent de cercetare stagiar-cu statutul de doctorand, absolvent al Facultății de Fizică/Ştiința Materialelor, în echipa proiectului PN-III-P4-PCE-2021-1158 “Îmbunătățirea proprietăților instrumentelor și implanturilor medicale prin utilizarea acoperirilor cu filme subțiri din aliaje cu entropie ridicată” (acronyim: HEACOAT), contract de finanțare PCE 104/2022, director proiect Dr. Doina Crăciun.
Angajarea se va face în baza unui contract individual de muncă pe termen determinat, încheiat până la 31.12.2023, cu 1h/zi.

Emite continut