Seminar INFLPR, Miercuri, 15 Noiembrie 2017, ora 11:00, Sectia Laseri, Dr. Florian Dumitrache: "Sinteza prin piroliza laser de nanoparticule pe baza de Sn, Zn si/sau Ti"

INFLPR Seminar

Wednesday, 15 November 2017, 11:00 am

Laser Department, Seminar Room

Contract number: 4N/2016

Project: PN 16 47 01 02, "Synthesis, processing and characterization of micro- and nanostructures and nanomaterials produced by laser techniques, plasma or radiation"

Phase no. 25: "Sinteza prin piroliza laser de nanoparticule pe baza de Sn, Zn si/sau Ti"

Deadline: 13.10.2017

Responsible: Dr. Florian Dumitrache

Lecturer: Dr. Florian Dumitrache

Abstract: Nanoparticulele oxidice de staniu dopate cu zinc au fost sintetizate prin piroliza laser utilizând un amestec reactiv conținând vapori de tetraclorura de titan, tetrametil-Sn și dietil-Zn purtați de Ar sau C2H4, iar SF6 sau C2H4 au fost utilizati ca sensibilizator. S-a utilizat ca oxidant aerul sintetic sau un amestec de oxigen și argon. Analizele TEM și XRD asupra nanopulberilor sintetizate demonstrează o structură cristalină îmbunătățită orientată spre mono-domenii cristaline atunci când procentul de oxigen crește în amestecul reactiv. Gradul de dopare cu Zn (până la 5% at%) poate fi reglat în mod fin prin controlul raportului precursorilor Zn / Sn cu un diametru mediu al particulei de aproximativ 12 până la 15 nm, pe măsură ce au fost relevate analizele EDX și TEM. Nanostructurile oxidice pe baza de staniu dopate cu zinc prezinta transparenta optica si conductivitate electrica. In ceea ce priveste obtinerea de nanoparticule pe baza de Ti, aceast studiu vizează controlul experimental al fazelor, prin modularea parametrilor în timpul unei sinteze într-o singura etapă prin piroliză laser. Nanoparticule de TiO2 de inalta puritate, continand fazele anatas si rutil, cu exces de oxygen, sunt sintetizate din amestecuri de gaze TiCl4 si C2H4, in prezenta aerului ca donator de oxigen, utilizand radiatia laserului cu CO2. Probele de TiO2 sunt analizate prin difracție cu raze X, EDX, TEM și spectroscopie Raman indicand o bună stabilitate a fazelor și o morfologie distinctă.