Seminar INFLPR, Vineri, 8 Decembrie 2017, ora 12:00, Laboratorul FPFN, Dr. M. Nistor: "Studiul dispozitivelor electronice transparente obtinute prin tehnici cu plasma din materiale oxidice avansate”

INFLPR Seminar

Friday, 8 December 2017, 12:00 pm

Plasma Physics and Nuclear Fusion Laboratory, NIMP Seminar Room

Contract number: 4N/2016

Project 2: PN 16 47 01 02, "Synthesis, processing and characterization of micro- and nanostructures and nanomaterials produced by laser techniques, plasma or radiation"

Phase no. 24: "Studiul dispozitivelor electronice transparente obtinute prin tehnici cu plasma din materiale oxidice avansate”

Deadline: 13.10.2017

Responsible: Dr. M. Nistor/ Dr. F. Gherendi

Lecturer: Dr. M. Nistor

Abstract: În această fază s-a urmărit realizarea cu scop demonstrativ a unor dispozitive electronice transparente obținute prin tehnici cu plasmă din materiale oxidice avansate pe substraturi adaptate integrării în aplicații. Aceste dispozitive electronice transparente se bazeaza pe tranzistori transparenți cu filme subțiri ale caror structuri sursă-canal-drenă self-asamblate au fost obtinute într-un singur proces de depunere prin metoda ablației cu fascicul pulsat de electroni, cu mască de tip „shadow”. Au fost investigate performanțele electrice și optice ale dispozitivelor electronice transparente, punându-se în evidență efectul de comutație electrică permanentă în cazul canalului lung.