Seminar INFLPR, Vineri, 8 Decembrie 2017, ora 12:00, Laboratorul FPFN, Dr. M. Nistor: "Studiul dispozitivelor electronice transparente obţinute prin tehnici cu plasmă din materiale oxidice avansate”

Seminar INFLPR

Vineri, 8 Decembrie 2017, ora 12:00

Laboratorul FPFN, sala de seminar a INCDFM

Contractul nr.: 4N/2016

Proiectul: PN 16 47 01 02, "Sinteza, procesarea şi caracterizarea micro-şi nano-structurilor şi nanomaterialelor realizate prin tehnici laser, plasmă sau radiaţii"

Faza nr. 24: "Studiul dispozitivelor electronice transparente obţinute prin tehnici cu plasmă din materiale oxidice avansate”

Termen: 13.10.2017

Responsabil fază: Dr. M. Nistor/ Dr. F. Gherendi

Prezintă: Dr. M. Nistor

Rezumat: În această fază s-a urmărit realizarea cu scop demonstrativ a unor dispozitive electronice transparente obținute prin tehnici cu plasmă din materiale oxidice avansate pe substraturi adaptate integrării în aplicații. Aceste dispozitive electronice transparente se bazează pe tranzistori transparenți cu filme subțiri ale căror structuri sursă-canal-drenă self-asamblate au fost obţinute într-un singur proces de depunere prin metoda ablației cu fascicul pulsat de electroni, cu mască de tip „shadow”. Au fost investigate performanțele electrice și optice ale dispozitivelor electronice transparente, punându-se în evidență efectul de comutație electrică permanentă în cazul canalului lung.