NANOFOSFORI CU CONVERSIE SUPERIOARA POMPATI IN INFRAROSU PENTRU APLICATII IN BIOLOGIE SI MEDICINA / INFRARED-PUMPED UPCONVERSION NANOPHOSPHORS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS

CNMP -PARTENERIATE 2008
Director de Proiect/ Project manager: Dr. Serban Georgescu
currentproiect1