Centrul de Transfer Tehnologic, Inovare şi Marketing - CTTIM

Centrul de Transfer Tehnologic, Inovare şi Marketing

Centrul de Transfer de Tehnologic, Inovare şi Marketing (CTTIM-INFLPR) a fost stabilit ca Oficiu de Transfer Tehnologic al INFLPR în vederea valorificării rezultatelor de cercetare ştiinţifică elaborate în cadrul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei prin creşterea vizibilităţii, colaborarea cu institutele de cercetare naţionale şi internaţionale, organizarea întâlnirilor între mediul academic şi industrie, participarea la târguri şi expoziţii specializate, activităţi de training şi participarea studenţilor la experimente ştiinţifice şi de cercetare, licenţierea de brevete, sporirea volumului serviciilor prestate către industrie.