Program Nucleu 2023-2026

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetări avansate și dezvoltări tehnologice de laseri - plasmă - radiație – spațiu

Acronim: LAPLAS VII

Contractul nr.: 30N /12.01.2023
Autoritatea Contractantă: MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII
Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, INFLPR

Responsabil Program: Dr. Gabriel Socol

Durata programului: 48 luni

Scopul si obiectivele programului:
Prin Programul Nucleu al INFLPR „Cercetări avansate și dezvoltări tehnologice de laseri - plasmă - radiație – spațiu” (LAPLAS VII), ne propunem atingerea a două obiective principale, cuprinse în Planul Strategic de Dezvoltare Instituțională (PSDI):

  • Obiectivul 1: „Dezvoltarea de soluții inovatoare și tehnologii de fabricație avansată cu laseri, plasmă și radiații pentru rezolvarea problemelor societale”.
  • Obiectivul 2: „Dezvoltări tehnologice, aplicative și cercetări de frontieră pentru economia spațială și domenii conexe”, dedicat Filialei ISS.

Corelarea obiectivelor Programului Nucleu al INFLPR cu obiectivele SNCISI 2022-2027 rezultă din următoarele obiective specifice asociate celor două obiective principale:

  • 1. Excelența în cercetarea științifică;
  • 2. Menținerea, formarea și atragerea resursei umane tinere și înalt calificată din CDI;
  • 3. Dezvoltarea și întreținerea unei infrastructuri moderne adaptată tendințelor tehnologice și cerințelor actuale, utilizată într-un mod cât mai eficient;
  • 4. Creșterea nivelului de competitivitate pentru accesarea de fonduri dintr-o gamă cât mai variată de programe naționale, europene și internaționale, precum și realizarea unor parteneriate strategice cu mediul economic sau rețele de excelență;
  • 5. Conștientizarea și mobilizarea personalului CDI și conectarea activităților CDI pentru rezolvarea unor cerințe specifice ale pieței corelate cu provocările societale la nivel regional, național și interregional prin dezvoltarea unui portofoliu de tehnologii mature (TRL3 și TRL4), produse, servicii cu valoare adăugată, modele și soluții inovatoare;
  • 6. Propunerea de soluții tehnologice inovatoare din aria de expertiză a INFLPR ca răspuns la nevoile societale;
  • 7. Creșterea gradului de valorificare a rezultatelor din CDI prin crearea de oportunități și transfer tehnologic către mediul public și privat.