Proiect 3: Studii multidisciplinare cu laseri, plasmă şi radiatii în domenii de prioritate publică (mediu si sănătate)

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetări avansate de laseri - plasmă - radiaţie - spaţiu

Acronim: LAPLAS IV
Contractul nr.: 4N/2016
Denumirea obiectivului: "Cercetări avansate folosind laseri, plasmă şi radiaţii destinate domeniilor de specializare inteligentă şi de interes public"


Titlul proiectului: "Studii multidisciplinare cu laseri, plasmă şi radiaţii în domenii de prioritate publică (mediu şi sănătate)"

Proiectul 3: PN 16 47 01 03
Director de proiect: Dr. SOCOL Gabriel

Obiective generale ale proiectului:

  1. Creşterea standardului calităţii cercetării şi a rezultatelor obţinute în INFLPR cu impact asupra domeniilor de prioritate publică (mediu şi sănătate)
  2. Alinierea direcţiilor de cercetare către domeniile nişă ale economiei naţionale conform strategiei INFLPR şi SNCDI 2014-2020
  3. Atragerea de noi fonduri din surse externe şi private.

Obiective specifice ale proiectului:

  1. Funcţionalizarea biomaterialelor şi medicamentelor prin tehnici laser şi cu plasmă pentru aplicaţii în medicina curativă şi de diagnosticare;
  2. Studii pentru dezvoltarea de dispozitive cu aplicaţii medicale şi de diagnosticare;
  3. Studii bazate pe tehnici laser, cu plasmă şi radiaţii pentru reducerea poluării.

Ţinte de realizare a obiectivelor specifice ale proiectului:

  1. Obţinerea de straturi subţiri şi nanoparticule de biomateriale şi medicamente procesate şi functionalizate prin tehnici laser şi cu plasmă pentru aplicaţii de tratamente şi diagnostic în medicină curativă. Aria de aplicaţii: implanturi medicale avansate (ortopedice şi dentare), tratamente de vindecare şi diagnosticare a bolilor utilizând metode invazive moderne, eficientizarea efectelor medicamentelor, etc.
  2. Biosenzori pentru aplicaţii de detecţie a analiţilor de natură biologică şi biochimică. Sunt propuse structuri şi dispozitive pentru detecţia glucozei din sânge, a fungilor sau substanţelor toxice rezultate în urma alterării sau contaminării alimentelor, etc.
  3. Dezvoltarea de dispozitive cu laser pentru tratamente şi chirurgie. Se vor studia noi surse laser bazate pe medii active şi componente optice neliniare ce pot genera radiaţii laser potrivite pentru interacţia cu diferite tipuri de ţesuturi cu aplicaţii în chirurgie, tratament şi diagnostic.
  4. Sinteza de noi materiale şi structuri fotocatalice pentru depoluare. Materiale fotocatalitice mai eficiente de tipul pulberilor, acoperirilor şi membranelor vor fi produse şi testate pentru aplicaţii de decontaminare a apei reziduale rezultată din procesele industriale.