Consiliul Ştiinţific

Informatiile actualizate pot fi accesate in site-ul Consiliului Stiintific (http://cs.inflpr.ro)
Atribuţiile Consiliului Ştiinţific:

 • • Participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a institutului;
 • • Întocmeşte raportul anual al rezultatelor ştiinţifice;
 • • Examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică precum şi realizarea instituţională a acestora;
 • • Avizează politica de cercetare a institutului;
 • • Avizează propunerile de organizare şi reorganizare a institutului;
 • • Propune măsuri pentru perfecţionare profesională;
 • • Face propuneri pentru organizarea concursurilor de încadrare şi promovare;
 • • Propune comisiile pentru concursurile de promovare şi confirmă rezultatele concursurilor;
 • • Organizează acţiuni cu caracter ştiinţific;
 • • Avizează acţiuni de cooperare ştiinţifică interne şi internaţionale;
 • • Avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare.Membrii Consiliului Ştiinţific