Proiect 2: Sinteza, procesarea și caracterizarea micro- și nano-structurilor și nanomaterialelor realizate prin tehnici laser, plasmă sau radiaţii 

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetări avansate de laseri - plasmă - radiaţie - spaţiu

Acronim: LAPLAS IV
Contractul nr.: 4N/2016
Denumirea obiectivului: "Cercetări avansate folosind laseri, plasmă şi radiaţii destinate domeniilor de specializare inteligentă şi de interes public"

Titlul proiectului: "Sinteza, procesarea şi caracterizarea micro- şi nano-structurilor şi nanomaterialelor realizate prin tehnici laser, plasmă sau radiaţii"

Proiectul 2: PN 16 47 01 02
Director de proiect: Dr. CRĂCIUN Valentin

Obiective generale ale proiectului:

Tematica este structurată în patru obiective principale:

 1. Obiectivul specific 1. Microstructuri fotonice şi chimice
 2. Obiectivul specific 2. Filme subțiri şi materiale nanostructurate
 3. Obiectivul specific 3. Nanostructuri şi nano-obiecte
 4. Obiectivul specific 4. Caracterizare şi microprocesare avansată

Fiecare obiectiv conține, la rândul lui, câteva proiecte de cercetare în care sunt angrenate colective multi şi interdisciplinare din INFLPR, pentru a răspunde tematicilor complexe abordate, care includ cunoștințe de fizică, chimie, biologie şi inginerie, folosind metodele avansate de sinteză, procesare şi caracterizare existente în INFLPR şi va urmări:

 1. obținerea de structuri micronice şi nanometrice cu proprietăți optice şi chimice noi pentru aplicații în fotonică, chimie, fizica microlaserilor şi micro-optofluidică
 2. obținerea de filme subțiri, multistraturi şi materiale nanostructurate pentru înțelegerea rolului structurii şi compoziției în determinarea proprietăților acestor materiale
 3. obținerea de nanostructuri şi nano-obiecte cu noi proprietăți funcționale şi investigarea ințeractiunii lor cu radiația laser şi plasmă
 4. caracterizarea optică, structurală şi compozițională avansată a materialelor şi structurilor utilizate în industrii de vârf

Obiective complementare ale acestui proiect sunt:

 1. menținerea şi consolidarea rolului de lider al INFLPR în fotonică, procesare laser-plasmă – electroni a nanomaterialelor şi a materialelor avansate
 2. dezvoltarea competenţelor ştiințifice şi tehnologice a cercetătorilor din INFLPR
 3. descoperirea de noi materiale, dezvoltarea de metode de procesare avansate şi îmbunătățirea tehnicilor de caracterizare cu aplicații în industriile de vârf
 4. acordarea de asistență tehnică de sinteză şi procesare avasantă şi de servicii ştiinţifice de caracterizare de înalt nivel în domenii prioritare ale industriei româneşti;
 5. iniţierea şi dezvoltarea colaborărilor viabile cu IMM-uri participante în Clusterul Măgurele;

Echipele de lucru fiind semnificativ mai mari decât cele întâlnite uzual în cadrul altor proiecte finantaţe (Idei, Parteneriate, TE, etc) permit integrarea atât a cercetătorilor cu experienţă cât şi a tinerilor cercetători, cu efecte benefice asupra educării şi formării acestora din urmă. Se realizează astfel un transfer eficient de cunoştinţe şi practici de lucru de la cercetătorii cu experienţă către cei tineri, pregătindu-i pentru o viitoare carieră în cercetare sau industrii de vârf. Componenţa tanără a echipelor de cercetare conduce la creşterea dinamismului, a entuziasmului, a abordărilor originale şi neconvenţionale, asigurând un flux de idei inovatoare. De asemenea, prin multitudinea de tematici complexe şi interdisciplinare abordate, care necesită echipe mixte, din mai multe colective şi laboratoare ale INFLPR programul are o contribuţie majoră la dezvoltarea stiinţifică a tuturor cercetătorilor din INFLPR.