Servicii Administrative INFLPR

 • Contabil Şef: Ec. Mihaela OSMAN
  Email: mihaela.osman@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50 / 457.44.89 / int. 2800
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Serviciul Financiar-Contabil:
  Şef SFC: Ec. Aurelia OPREA
  Email: aurelia.oprea@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50 /int. 2803, 2804
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Serviciul Achiziţii Publice şi Investiţii:
  Şef SAPI: Mihaela CONSTANTIN
  Email: mihaela.constantin@inflpr.ro
  Email: achizitii@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/ int. 2910, 2911
  Fax: +40-21-457.49.23
 • Compartimentul Plan-Contractare:
  Şef PLAN: Ec. Marilena VASILACHE
  Email: marilena.vasilache@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/457.44.89/ int. 2811
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Serviciul Tehnic Administrativ Patrimoniu:
  Şef: Ing. Cătălin RADU
  Email: catalin.radu@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/ int. 2700
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, Sănătate Securitate în Muncă, PSI:
  Responsabil:
  Email: secretariat@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Compartimentul IT:
  Şef: Ing. Alexandru ACHIM
  Email: alexandru.achim@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Serviciul Resurse Umane Salarizare:
  Şef SRUS: Ec. Raluca ICHIM
  Email: raluca.ichim@inflpr.ro
  Email: pontajelectronic@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/ int. 2802
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Compartimentul Juridic:
  Jurist: Sorin SLAFCIU
  Email: sorin.slafciu@inflpr.ro
  Email: secretariat@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/457.44.89 / int. 2908
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Compartimentul Audit şi Control Financiar:
  Auditor intern: Ec. Simona TANASĂ
  Email: simona.tanasa@inflpr.ro
  Email: secretariat@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/457.44.89 / int. 2909
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Compartimentul Managementul Calităţii:
  Manager Calitate: Ing. Mirela Trupină
  Email: mirela.trupina@inflpr.ro
  Email: secretariat@inflpr.ro

  Tel: +40-21-457.45.50
  Fax: +40-21-457.42.43

 • Compartiment Documente Clasificate şi Arhivă:
  Email: cdc@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/457.44.89
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Centrul de Transfer Tehnologic Inovare şi Marketing:
  Director centru: Ec. Mirela Besenyei
  Email: cttim@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/457.44.89 / int. 2424
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Laboratorul STARDOOR:
  Email: secretariat@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/ int. 2304
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Laboratorul ISOTEST:
  Email: secretariat@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/457.44.89
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Compartimentul Protecţie Radiologică:
  Email: secretariat@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/457.44.89
  Fax: +40-21-457.42.43
 • Secretariat General INFLPR:
  Şef Cabinet Director: Raluca Andreea PARASCHIV
  Email general: secretariat@inflpr.ro
  Email: andreea.paraschiv@inflpr.ro
  Tel: +40-21-457.45.50/457.44.89 / int. 2900
  Fax: +40-21-457.42.43