Program Nucleu 2018

Denumirea Programului Nucleu:

Cercetări avansate de laseri - plasmă - radiaţie - spaţiu

Acronim: LAPLAS V
Contractul nr.: 3N/2018
Autoritatea Contractantă: Ministerul Cercetării şi Inovării
Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, INFLPR

Scopul programului: Programul LAPLAS V îşi propune continuarea, dar şi stabilirea unor noi direcţii de cercetare fundamentală şi aplicativă în domenii prioritare stabilite prin SNCDI 2014-2020 (eco-nano-tehnologii şi materiale avansate, spaţiu şi securitate, sănătate), din zonele de competenţă ale INFLPR, cu scopul de a asigura creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, dezvoltarea contribuţiei româneşti la progresul cunoaşterii şi sporirea rolului ştiinţei în rezolvarea problemelor societăţii.

Durata programului: 10 luni

Obiectivele programului:

 1. Obiectivul 1 INFLPR: "Cercetări avansate folosind laseri, plasmă și radiații destinate domeniilor de specializare inteligentă și de interes public"

În cadrul acestui obiectiv general se regăsesc următoarele obiective specifice, corespunzătoare proiectelor propuse pentru finanțare prin Programul Nucleu:

 • 1.1. Cercetări de frontieră privind interacția pulsurilor laser ultraintense cu ținte solide;
 • 1.2. Micro şi nanostructuri din materiale avansate obţinute prin tehnologii cu laser, plasmă şi fascicul de electroni;
 • 1.3. Cercetări avansate cu laseri, plasmă și radiații pentru aplicații în sănătate și siguranța populației;
 • 1.4. Cercetări aplicative cu laseri, plasmă și radiații destinate dezvoltării de tehnologii noi și emergente, de metode și dispozitive avansate.
 1. Obiectivul 2 ISS – filiala INFLPR: Cercetări fundamentale, aplicative și specializare inteligentă în domeniul științelor și tehnologiilor spațiale

În cadrul acestui obiectiv general se regăsesc următoarele obiective specifice, corespunzătoare proiectelor propuse pentru finanțare prin Programul Nucleu:

 1. 2.1. Cercetări avansate de fizică fundamentală cu aplicații în științe spațiale
 2. 2.2. Studii și tehnologii avansate în fizica energiilor înalte, astrofizică
 3. 2.3. Studii avansate în sprijinul explorării spațiului cu echipaj uman şi mijloace robotice, contribuții la înțelegerea și evaluarea hazardurilor naturale de origine cosmică și meteorologie spațială (space weather).

  Detalii Obiectivul 2 ISS – filiala INFLPR