Susținere publică Teză de Doctorat - Drd. CHIOIBASU Diana

Autor:    Drd. CHIOIBASU Diana
Titlul:     Dispozitive medicale din aliaje de titan obținute prin tehnici laser de fabricație aditivă
Locația: online;
Data:     Vineri, 18 iunie 2021, ora 9:00
Scopul:  Acordarea titlului științific de DOCTOR în Fizică