Susținere publică Teză de Doctorat - Drd. AVRAM Radu Daniel

Autor:    Drd. AVRAM Radu Daniel
Titlul:     Lanthanide doped nanoparticles: From local structure to long-range perspective via luminescence
Locația: online; Universitatea din București;
Data:     Joi, 09 decembrie 2021, ora 10:00
Scopul:  Acordarea titlului științific de DOCTOR în Fizică

Componenţa Comisiei

Președinte: Prof. Univ. Dr. Daniela Dragoman, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti

Conducător Științific: CȘ I Dr. Vasile Șerban Georgescu, Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Măgurele

Membri:
1. CȘ I Dr. Carmen Tiseanu, Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Măgurele;
2. CȘ I Dr. Fănică Cimpoeșu, Institutul Național de Chimie Fizică “Ilie Murgulescu” al Academiei Române;
3. Prof. Dr. Mihail Cristea, Universitatea Politehnică din București.