Seminar INFLPR, Vineri, 8 Decembrie 2017, ora 11:00, Laborator 230, Dr. Cătălin Ticoş: "Caracterizarea plasmei de radiofrecvenţă la interacţia cu un fascicul de electroni de 15 keV"

Seminar INFLPR

Vineri, 8 Decembrie 2017, ora 11:00

Laborator 230 - CETAL, sala de seminar

Contractul nr.: 4N/2016

Proiectul: PN 16 47 01 02, "Sinteza, procesarea şi caracterizarea micro-şi nano-structurilor şi nanomaterialelor realizate prin tehnici laser, plasmă sau radiaţii"

Faza nr. 27: "Caracterizarea plasmei de radiofrecvenţă la interacţia cu un fascicul de electroni de 15 keV"

Termen: 13.10.2017

Responsabil fază: CŞ I Dr. Cătălin Ticoş

Prezintă: Dr. Cătălin Ticoş

Rezumat: Faza 27/2017 este continuarea activităţilor din faza 11/2016 şi a constat în caracterizarea plasmei de radiofrecvenţă la interacţia cu un fascicul de electroni de 15 keV. S-au determinat potenţialul flotant şi potenţialul plasmei folosind metoda sondei Langmuir şi s-a obţinut densitatea de electroni de 8,5×1015/m3 cu temperatura Te=5,1 eV. A fost determinată tensiunea de self-bias şi s-a constatat că scade cu creşterea presiunii din incintă, dar pe de altă parte creşte cu puterea rf. Acelaşi comportament se observă la tensiunea de self-bias la introducerea fasciculului de electroni în plasmă. A fost evaluat curentul de fascicul în incinta de interacţie şi s-au obţinut valori maxime de 7 mA. Valoarea curentului de fascicul este influenţată atât de presiunea plasmei cât şi de condiţiile de focalizare a fasciculului. O cunoaştere cât mai bună a parametrilor care caracterizează plasma şi fasciculul de electroni din incinta de interacţie este necesară pentru înţelegerea interacţiei produse între fascicul şi micro/nanoparticulele levitate în plasmă. Această interacţie urmează a fi realizată în cadrul fazei nr. 28 din 2017.

AtasamentMarime
abstract_seminar_cticos_oct2017.pdf220.37 KB