Seminar INFLPR, Vineri, 26 Ianuarie 2018, ora 11:00, CETAL, Maria Demeter: "Cercetarea efectelor radiaţiilor ionizante asupra compuşilor chirali şi selecţionarea categoriei de produse medicale în care se găsesc componenți cu activitate chirală"

Seminar INFLPR

Vineri, 26 Ianuarie 2018, ora 11:00

CETAL, sala de seminar

Contractul nr.: 4N/2016

Proiectul: PN 16 47 01 04, "Cercetări aplicative cu laseri, plasmă şi radiații destinate dezvoltării de tehnologii emergente (în domeniul sănătate, energie, securitate şi mediu)"

Faza nr. 27: "Cercetarea efectelor radiaţiilor ionizante asupra compuşilor chirali şi selecţionarea categoriei de produse medicale în care se găsesc componenți cu activitate chirală"

Termen: 20.12.2017

Responsabil fază: CS III Dr. Anca Scarisoreanu

Prezintă: CS Maria Demeter

Rezumat: Compuşii chirali din produsele medicale sunt substanţe naturale, şi în principiu se aşteaptă să fie optic pure. De aceea detecţia prezenţei unui enantiomer opus poate fi semnificativă pentru evaluarea siguranței acestor produse. Componentele chirale pot racemiza, ca o consecinţă a proceselor tehnologice, cum ar fi: încălzirea excesivă, iradierea etc. Astfel, evaluarea purităţii optice a componentelor chirale din produsele cu aplicații medicale a devenit un subiect important de cercetare în timpul ultimilor ani. Scopul urmărit, respectiv studierea şi aprofundarea mecanismelor de interacţie între radiaţiile ionizante şi compuşi cu activitate chirală din diverse produse cu aplicații medicale (hidrogeluri), este justificat prin aceea că, în prezent din ce în ce mai mulţi producători de astfel de produse, atât de pe piaţa naţională cât şi internaţională, recurg la utilizarea radiaţiilor ionizante în scopul sterilizării materiilor prime şi a componentelor acestor produse.

În această fază de proiect, s-a obținut un material tip hidrogel pe bază de colagen şi polivinipirolidonă (PVP), polimeri biodegradabili şi biocompatibili şi care prezintă activitate chirală (au în molecula lor un atom de carbon asimetric). Sinteza şi caracterizarea fizico-chimică a hidrogelului va fi continuată şi prin investigarea activității optice după expunerea la radiații ionizante. Acest studiu, oferă noi informaţii în domeniul securităţii produselor medicale de tip hidrogel şi stabilirea impactului proceselor de sinteză/decontaminare/sterilizare asupra unor componente medicale şi farmaceutice care prezintă şi activitate chirală, şi care sunt tratate cu radiaţii ionizante; Stabilirea mecanismelor de acţiune a radiațiilor ionizante asupra compuşilor cu activitate chirală din produsul investigat.