Seminar INFLPR, Joi, 25 Ianuarie 2018, ora 12:20, Laboratorul FPFN, Ioana Porosnicu: Elaborarea şi validarea unui concept tehnic de platformă imagistică multimodală (CT, XRF, XEOL THz) pentru probe biologice

Seminar INFLPR

Joi, 25 Ianuarie 2018, ora 12:20

Laboratorul FPFN, sala de seminar a INCDFM

Contractul nr.: 4N/2016

Proiectul: PN 16 47 01 04, "Cercetări aplicative cu laseri, plasmă şi radiaţii destinate dezvoltării de tehnologii emergente (în domeniul sănătate, energie, securitate şi mediu)"

Faza nr. 31: "Elaborarea şi validarea unui concept tehnic de platformă imagistică multimodală (CT, XRF, XEOL THz) pentru probe biologice”

Termen: 20.12.2017

Responsabil fază: CS I Dr. Ion Tiseanu

Prezintă: ACS Ioana Porosnicu

Rezumat: În această etapă s-a elaborat şi testat un nou concept tehnic de platformă de imagistică şi iradiere pentru probe biologice şi/sau modele de animale de laborator. Echipamentul prezentat este dedicat analizei prin tomografie de raze X având la bază noi tehnici de tomografiere ce permit analiza obiectelor atât prin rotaţia acestora cât şi prin menţinerea lor fixă pe parcursul achiziţiei de date. Validarea echipamentelor a constat în realizarea unor măsurări dozimetrice în fascicul pentru controlul dozei livrate pe probă pe parcursul unei expuneri/scanări precum şi în testarea proprietăţilor de îmbunătăţire a contrastului radiologic a unor soluţii pe bază de nanoparticule de aur. Astfel s-au pus în evidenţă condiţiile de obţinere a unui contrast optim prin varierea parametrilor de funcţionare a sursei de raze X şi a concentraţiei de nanopaticule. Întrucât aceste echipamente au fost realizate pentru iradierea şi analiza probelor biologice, soluţiile de nanoparticule evaluate au fost analizate atât direct (în stare brută) cât şi în structuri complexe (fantome) care simulează modele de animale de laborator.
O nouă tehnică de scanare imagistică prin micro-fluorescenţă de raze X a fost implementată în cadrul platformei de imagistică şi iradiere, prin intermediul căreia s-a arătat nivelul crescut de sensitivitate a metodei la variatii mici de concentraţie a nanoparticulelor de aur. Pentru analiza probelor cu proprietăţi de luminiscenţă indusă s-a dezvoltat un sistem de excitare cu raze X care să permită măsurarea spectrelor de luminescenţă în timpul scanării tomografice sau prin fluorescenţă. Acest sistem a fost ,de asemenea, testat atât pe pulberi excitate direct cât şi pe pulberi înglobate în probe test (fantome). Prin testarea şi validarea performanţelor platformei de iradiere şi a tehnicilor de imagistică multimodală elaborate de grupul de micro-tomografie din INFLPR, s-a atins obiectivul principal al fazei.