Inventica 2018, Iaşi

Participarea INFLPR cu şapte cereri de brevete de invenţie sau brevete de invenţie la Salonul de invenţii Inventica 2018 Iaşi, în perioada 27-29 iunie, a condus la obţinerea următoarelor premii:

7 medalii de aur din partea organizatorilor;
1 Diplomă premiu de excelenţă conferit de Universitatea Politehnica Bucureşti;
1 Diplomă premiu special şi cupă de la Universitatea de Stat din Moldova.

Nr. crt. Autori Titlul invenţiei Nr. brevet sau cerere brevet Premii
1. Sava Bogdan
Alexandru,
Boroică Lucica,
Sava Mihai,
Elisa Mihail
FERTILIZANŢI FOSFATO-POTASICI VITROŞI ŞI METODA DE PRODUCERE A ACESTORA

VITREOUS POTASSIUM-PHOSPHATE FERTILIZERS AND METHOD FOR OBTAINING THEM
A/01159 /2011 Diplomă şi Medalie de aur, Diplomă premiu special şi cupă de la Universitatea de Stat din Moldova
2. Sava Bogdan
Alexandru,
Boroică Lucica,
Elisa Mihail,
Ulieru Dumitru,
Crăciun Doina
STICLE BORO-FOSFATICE CU PROPRIETAŢI MAGNETO-OPTICE ŞI PROCEDEU DE FABRICAŢIE A ACESTORA

BORON-PHOSPHATE GLASS WITH MAGNETO-OPTICAL PROEPRTIES AND METHOD FOR OBTAINING THEM
A/01008 /2016 Diplomă şi Medalie de aur, Diplomă premiu de excelenţă conferit de Universitatea Politehnica Bucureşti
3. Mihăilescu N. Ion,
Popovici Ernest,
Ristoscu Carmen-Georgeta,
Hapenciuc Claudiu,
Mihăilescu Cristian,
Bădiceanu Maria,
Gavrilă-Florescu
Carmen-Lavinia
CAP DE DEPUNERE CU SINTEZĂ IN SITU DE NP CU LASER

CLADDING HEAD WITH IN SITU SYNTHESIS OF NP BY LASER
A00943 /16.11.2017 Diplomă şi Medalie de aur
4. Ernest Popovici,
Carmen Lavinia
Gavrilă Florescu,
Duţu Elena
INSTALAŢIE DE SINTEZĂ A COMPOZITELOR FOTOCATALITICE CU HETEROJONCŢIUNI PRIN PIROLIZĂ LASER

INSTALLATION FOR SYNTHESIS OF PHOTOCATHALITIC COMPOSITES WITH HETEROJONCTIONS BY LASER PIROLYSIS
A00667 /08.09.2017 Diplomă şi Medalie de aur
5. lon N. Mihăilescu,
Carmen-Georgeta Ristoscu,
Cristian Mihăilescu,
Claudiu Hapenciuc,
Maria Bădiceanu,
Carmen Lavinia
Gavrilă Florescu,
Ernest Popovici
SISTEM FLEXIBIL DE DEPUNERE DE MATERIALE CU LASER

FLEXIBLE SYSTEM FOR LASER DEPOSITION OF MATERIALS
A00123 /01.03.2017 Diplomă şi Medalie de aur
6. Carmen Lavinia
Gavrilă-Florescu,
Ernest Popovici,
Morjan Ion,
Diamandescu
Lucian Constantin,
Rădiţoiu Valentin,
Rădiţoiu Alina, Wagner Luminita Eugenia,
Bădoi Anca Daniela,
Miron Dan
METODĂ DE SINTEZĂ DE NANOPARTICULE / NANOSTRUCTURI DE Ti02 PRIN PIROLIZĂ CU LASER CU C02 RO131631 Diplomă şi Medalie de aur
7. Bărbuţ Anca Daniela,
Niculescu Ana-Maria,
Popovici Ernest,
Morjan Ion, Alexandrescu Rodica, Voicu Ion,
Gavrilă Florescu
Carmen-Lavinia,
Morjan Iuliana,
Luculescu Romeo Cătălin,
Dumitrache Florian,
Sandu Ion,
Fleacă Claudiu Teodor,
Scărişoreanu Gina Monica,
Duţu Elena
ANSAMBLU DE ELECTROZI A-K DE DESCĂRCARE DE ÎNALTĂ TENSIUNE PENTRU LASERII DE MARE PUTERE CU C02 CU CIRCULAŢIA TRANSVERSALĂ A GAZELOR GT-1200 RO127702 Diplomă şi Medalie de aur


AtasamentMarime
ISII-18-Rap-R4.pdf3.32 MB
PI_EUI_TM_ISII-2018.pdf366.99 KB