Workshop CETAL, 17-18 iulie 2018

În fiecare an, în luna iulie la CETAL se desfășoară o serie de seminarii știinţifice comune cu celelalte laboratoare din INFLPR. Workshopul din acest an a avut loc pentru o perioada de 2 zile (17-18 iulie) și a fost dedicat în primul rând colegilor din INFLPR sau din afara Institutului care au accesat în ultimul an infrastructura CETAL, dar și celor care intenționează să desfășoare activități în posibilă conexiune cu echipamentele infrastructurii. Au fost prezentate și cele mai recente realizări ale membrilor CETAL. De asemenea, au fost organizate vizite în laboratoare. Au fost încurajați să participe colegii cu experiență redusă în susținerea prezentărilor orale, ca o ocazie de dezvoltare a aptitudinilor lor de comunicare a științei.

În general, rolul workshopului este de a stimula la nivelul Institutului comunicarea ştiinţifică între laboratoare, discuţiile ştiinţifice informale, dar de calitate, activităţile de gen brainstorming, deschiderea, colegialitatea, iniţiativa tinerilor. Şi nu în ultimul rând, este o ocazie de popularizare a infrastructurii CETAL în rândul colegilor din INFLPR.

IM
RI
SI