Seminar INFLPR, Joi, 26 Iulie 2018, ora 12:00, Laboratorul FPFN, Dr. Grigore Eduard: "Obţinerea şi caracterizarea straturilor de WN utilizând metoda CMSII"

Seminar INFLPR

Joi, 26 Iulie 2018, ora 12:00

Laboratorul FPFN, sala de seminar a INFM

Contractul nr.: 3N/2018

Proiectul: PN 18 13 01 01 “Cercetări aplicative cu laseri, plasmă şi radiaţii destinate dezvoltării de tehnologii noi şi emergente, materiale şi dispozitive avansate”

Faza nr. 3: "Obţinerea şi caracterizarea straturilor de WN utilizând metoda CMSII"

Termen: 15.06.2018

Responsabil fază: Dr. Grigore Eduard

Prezintă: Dr. Grigore Eduard

Rezumat: În actuala etapă au fost derulate cercetări privind studiul sintezei şi analizei proprietăţilor straturilor din sistemul W-N. Straturile au fost depuse prin metoda CMSII (Combined Magnetron Sputtering and Ion Implantation - Pulverizare magnetron combinată cu implantarea ionică). Analiza straturilor obţinute s-a făcut în scopul stabilirii corelaţiilor între structură-compoziţie şi proprietăţi. Studiul s-a focalizat pe stabilirea corelaţiilor care există între compoziţia chimică (procentul de azot) şi proprietăţile mecanice ale straturilor. Cercetările au evidenţiat faptul că pentru straturile obţinute microduritatea creşte odată cu conţinutul de azot atingând o valoare de 2229 HV0.05 pentru un conţinut de azot de 2.5 at.%. Aceeaşi evoluţie în funcţie de conţinutul de azot a fost observată şi în ceea ce priveste coeficientul de frecare al straturilor, în schimb uzura specifică a înregistrat valoarea minimă la un conţinut de azot de 1.25 at.%.