Susţinere publică Teză de Doctorat - Drd. Ilie Georgiana Alina

Autor:   Drd. Ilie Georgiana Alina
Titlu:     Nanoparticule pe bază de TiO2 cu Proprietăți Fotoactive: Sinteză prin Piroliză Laser și Caracterizări Hibride prin
             PCA-Raman versus Tehnici Asociate
Locaţia: Amfiteatrul A4, Facultatea de Fizică, Universitatea din București
Data:     Vineri, 16 Noiembrie 2018, ora 11:00

Componenţa Comisiei

Președinte: Prof. Dr. Daniela DRAGOMAN, Directorul Şcolii Doctorale de Fizică, Universitatea din Bucureşti;

Conducător Științific: Prof. Dr. Ion MIHĂILESCU, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației; Universitatea din București, Facultatea de Fizică;

Referenţi:
1. CŞ I Dr. Mihaela BAIBARAC, Institutul Naţional de Fizica Materialelor;
2. Conf. Dr. Fiz. Mona MIHĂILESCU, Facultatea de Științe Aplicate, Universitatea Politehnica București;
3. CŞ I Dr. Ion MORJAN, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației.