Susţinere publică Teză de Doctorat - Drd. Flavius-Marian VOICU

Autor:    Drd. Flavius-Marian VOICU
Titlu:     Obținerea și caracterizarea unor sisteme oxidice monocristaline și policristaline de interes pentru laser cu solid
Locaţia: Amfiteatrul A4, Facultatea de Fizică, Universitatea din București
Data:     Vineri, 5 Decembrie 2018, ora 12:00
Scopul:  Acordarea titlului științific de DOCTOR în FIZICĂ

Componenţa Comisiei
Președinte: Prof. Univ. Dr. Ștefan ANTOHE, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti;

Conducător Științific: CS I, Dr. Vasile-Șerban GEORGESCU, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației; Universitatea din București, Facultatea de Fizică;

Referenţi:
1. Prof. Dr. Eugen OSIAC, Univ. de Medicină și Farmacie, Craiova;
2. Conf. Dr. Florin STĂNCULESCU, Univ. din București, Facultatea de Fizică;
3. CS II, Dr. Lucian GHEORGHE, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației.