Susţinere publică Teză de Doctorat - Drd. Oana Grigore

Autor:   Drd. Oana Grigore
Titlu:     Generarea, detecția și aplicațiile pulsurilor THz de bandă largă
Locaţia: Amfiteatrul A1, Facultatea de Fizică, Universitatea din București
Data:     Luni, 10 Decembrie 2018, ora 14:30
Scopul:  Acordarea titlului științific de DOCTOR în FIZICĂ

Componenţa Comisiei

Președinte: Prof. Dr. Daniela DRAGOMAN, Directorul Şcolii Doctorale de Fizică, Universitatea din Bucureşti;

Conducător Științific: CS I. Dr. Traian DASCĂLU, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației; Universitatea din București, Facultatea de Fizică;

Referenţi:
1. CS I Dr. Nicolae-Felix SIMA, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației;
2. Prof. Dr. Dan-Florin MIHĂILESCU, Facultatea de Biologie, Universitatea din București;
3. Prof Dr. Alexandru LUPAȘCU, Facultatea de Științe Aplicate, Universitatea Politehnica București.