Susţinere publică Teză de Doctorat - Drd. Gabriela CROITORU

Autor:    Drd. Gabriela CROITORU
Titlu:      CONFIGURAŢII DE LASERI CU CORP SOLID MINIATURALI UTILIZÂND MEDII COMPOZITE ŞI GHIDURI DE UNDĂ
Locaţia: Amfiteatrul A1, Facultatea de Fizică, Universitatea din București
Data:     Luni, 17 Decembrie 2018, ora 14:30
Scopul:  Acordarea titlului științific de DOCTOR în FIZICĂ

Componenţa Comisiei

Președinte: Prof. Dr. Daniela DRAGOMAN, Directorul Şcolii Doctorale de Fizică, Universitatea din Bucureşti;

Conducător Științific: CŞ I. Dr. Traian DASCĂLU, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației; Universitatea din București, Facultatea de Fizică;

Referenţi:
1. CONF. UNIV. Dr. Mihai DINCĂ, Facultatea de Fizică, Universitatea din București;
2. CS I Dr. Marian ZAMFIRESCU, Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei, Măgurele-Bucureşti;
3. Prof Dr. Alexandru LUPAȘCU, Facultatea de Științe Aplicate, Universitatea Politehnica București.