Seminar INFLPR, Miercuri, 16 Ianuarie 2018, ora 12:00, Secția Laseri, Dr. Iulia Antohe: "Dezvoltarea unui dispozitiv plasmonic inovativ bazat pe fibră optică pentru analiza în timp real a interacţiilor bio-/moleculare"

Seminar INFLPR

Miercuri, 16 Ianuarie 2018, ora 12:00

Secţia Laseri, sala de seminar

Titlu: "Dezvoltarea unui dispozitiv plasmonic inovativ bazat pe fibră optică pentru analiza în timp real a interacţiilor bio-/moleculare"

Prezintă: Dr. Iulia Antohe

Rezumat: Dispozitivele bazate pe rezonanța plasmonilor de suprafață (SPR) sunt instrumente optice bine-cunoscute, cu o mare aplicabilitate în biodetecție deoarece permit monitorizarea în timp real a interacțiunilor biochimice. Acestea se bazează pe plasmonii de suprafață (SP), reprezentând unde electromagnetice ce se pot propaga de-a lungul unei interfețe formată între un film metalic subțire (de ex. aur) și un mediu dielectric (de ex. soluția lichidă de analizat). Orice eveniment ce are loc la această interfață (de ex. interacția specifică dintre un receptor și molecula țintă) va declanșa o modificare a semnalului SPR, ce poate fi ulterior procesată și reprezentată vizual.
Biosenzorii de tip SPR bazați pe fibră optică (FO-SPR) au fost dezvoltați în ultimii ani ca o alternativă la sistemele clasice SPR (bazate pe prisme optice), deoarece introduc avantaje esențiale, cum ar fi simplitatea, portabilitatea și reducerea costurilor. În cazul dispozitivelor de tip FO-SPR, fibra optică este acoperită de regulă cu un film subțire de aur, fiind ulterior folosită pentru a transporta lumina către interfața plasmonică metal/dielectric. Deși recent introdusă, platforma FO-SPR a fost deja folosită cu succes, atât la detecția alergenilor și patogenilor în matrici alimentare complexe, cât și în aplicații de screening genomic sau monitorizare terapeutică a medicamentelor.
Un astfel de sistem de biodetecție bazat pe FO-SPR este în curs de dezvoltare și optimizare în cadrul grupului LLASEM/INFLPR. În acest context, se vor prezenta rezultate experimentale preliminare obținute cu acest sistem și se vor discuta trei strategii ulterioare de implementat pentru detecția alergenului Ara h1 prezent în alune, după cum urmează: i) detecția directă a alergenului Ara h1; ii) detecția de tip „sandwich" cu anticorpi secundari; și iii) detecția de tip „sandwich" cu ajutorul nanoparticulelor funcționalizate cu anticorpi sencundari.