Seminar INFLPR, Miercuri, 10 Aprilie 2019, ora 11:00, Secţia Laseri, Dr. Gianina Popescu-Pelin: Structuri fotovoltaice de tip Grätzel ce au drept componentă acoperiri pe bază de TiO2

Seminar INFLPR

Miercuri, 10 Aprilie 2019, ora 11:00

Secţia Laseri, sala de seminar

Contractul nr. 3N/2018

Proiectul: PN 18 13 01 01/ Cercetări aplicative cu laseri, plasmă şi radiaţii destinate dezvoltării de tehnologii noi şi emergente, materiale şi dispozitive avansate

Faza nr. 13: "Structuri fotovoltaice de tip Grätzel ce au drept componentă acoperiri pe bază de TiO2"

Termen: 10.12.2018

Responsabil fază: Dr. Gabriel Socol

Prezintă: Dr. Gianina Popescu-Pelin

Rezumat: Am sintetizat prin depunerea laser pulsată (PLD), în diferite atmosfere gazoase (O2, N2, Ar și He), patru loturi de acoperiri TiO2 (TiO2-O2, TiO2-N2, TiO2-Ar și respectiv TiO2-He) cu rol de fotoanod în structura celulelor solare ce au colorantul drept sensibilizator (DSSC). Pentru fiecare lot au fost depuse două straturi de TiO2 (unul subțire nanostructurat și unul mai dens) utilizând un laser cu excimer KrF* (λ= 248 nm și τFWHM = 10 ns) la o rată de repetiție de 10 și respectiv 40 Hz. Morfologia, topografia și structura cristalină a acoperirilor au fost analizate prin microscopie electronică de baleiaj (SEM), microscopie de forță atomică (AFM) și respectiv difracție de raze X (XRD). Din micrografiile SEM s-a putut observa că, în funcție de natura gazului ambiant din timpul depunerilor PLD, apar diferențe morfologice între probele studiate. Mai mult, rezultatele AFM sunt în concordanță cu cele de SEM. Evaluarea cristalografică a probelor de TiO2 a evidențiat prezența unui amestec de faze anatas și rutil, cu cristalinitate scăzută. Studiile privind performanțele fotovoltaice au fost efectuate pentru a înțelege și evalua efectele bistratului TiO2 (în urma interacției cu moleculele de colorant) asupra eficienței celulei.