Seminar INFLPR, Miercuri, 8 Mai 2019, ora 10:15, Secţia Laseri, Dr. Matei Andreea: "Creşterea şi caracterizarea de filme subţiri de montmorilonit prin tehnici laser"

Seminar INFLPR

Miercuri, 8 Mai 2019, ora 10:15

Secţia Laseri, sala de seminar

Contractul nr. 16N /2019

Proiectul: "Cercetări emergente de laseri, plasmă, radiaţii şi aplicaţiile lor în domeniile de specializare inteligentă şi interes public"

Faza nr. 5: "Creşterea şi caracterizarea de filme subţiri de montmorilonit prin tehnici laser"

Termen: 15.04.2019

Responsabil fază: Dr. Matei Andreea

Prezintă: Dr. Matei Andreea

Rezumat: Scopul acestei etape a fost obţinerea filmelor subțiri de montmorilonit (MMT) ca suprafețe active pentru aplicaţii ulterioare în absorbția poluanților organici și anorganici din apele reziduale. Montmorilonitul este un material lamelar, făcând parte din grupul smectitelor. Proprietățile unice, cum ar fi o suprafață mare activă din punct de vedere chimic, o capacitate mare de schimb cationic (CEC), suprafețe interlamelare cu caracteristici neobișnuite de hidratare (MMT îşi poate crește volumul de mai multe ori în prezența apei), se datorează structurii cristaline şi compozitiei chimice.
Depunerea laser pulsată (PLD) și evaporarea laser pulsată asistată de o matrice (MAPLE) sunt tehnicile folosite pentru depunerea filmelor subțiri de montmorilonit. Parametrii de depunere, în special lungimea de undă a laserului şi fluenţa laser joacă un rol important în compoziția și morfologia filmelor. Topografia probelor a fost investigată prin AFM şi SEM iar caracterul hidrofil a fost pus în evidentă în urma masurărilor de unghi de contact. Analizele structurale s-au făcut prin XRD, EDX şi XPS. Structura chimică a fost investigată prin spectroscopie FTIR. S-au obţinut filme aderente şi compacte; stoichiometria filmelor poate fi controlată prin varierea parametrilor experimentali esenţiali (lungime de undă/ fluenţă/ metodă laser). Filmele depuse prin tehnici laser sunt hidrofile, cu unghiuri de contact ce pot ajunge sub 10°.