Susţinere publică Teză de Doctorat - Drd. Mihai Sopronyi

Autor:    Drd. Mihai Sopronyi
Titlul:     THIN FILMS AND NANOSTRUCTURES BY ADVANCED PULSED LASER TECHNOLOGIES FOR BIOMEDICINE,
              SENSING AND ENERGY STORAGE APPLICATIONS
Locaţia: Amfiteatrul A4, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti
Data:     Vineri, 6 Septembrie 2019, ora 10:00
Scopul:  Acordarea titlului științific de DOCTOR în FIZICĂ

Componenţa Comisiei

Președinte: Prof. Dr. Daniela DRAGOMAN, Facultatea de Fizică, Universitatea din București

Conducător Științific: CȘ. I Dr. Ion MIHĂILESCU, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaţiei, Facultatea de Fizică, Universitatea din București

Membri:
1. C.Ş. I Dr. Felix SIMA, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației;
2. C.Ş. I Dr. Camelia GHIMBEU, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse;
3. Conf. univ. dr. ing. Elena LĂCĂTUŞ, Universitatea POLITEHNICA din București.