Laboratorul de Plasmă la Temperatură Joasă din INFLPR, la un nivel de consacrare înaltă - Market Watch

Formarea de grupuri performante, cercetările de avangardă şi proiectele de top - formula unei ascensiuni reuşite

Laboratorul de Plasmă la Temperatură Joasă (PTJ) din cadrul Institutului Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației traversează o perioadă de dezvoltare remarcabilă, facilitată de un val de personal tânăr și entuziast, care s-a alăturat cercetătorilor experimentați, pe fondul câștigării și implicării Laboratorului într-o varietate de proiecte de cercetare: de la cele de tip PCCDI (Proiecte complexe realizate în consorţii de cercetare-dezvoltare-inovare), la proiecte internaționale de tip MERA-NET și EUROfusion, ce vizează atât aspecte de înalt nivel științific și tehnologic, cât și pregătirea de noi specialiști.

Istoria cristalizării și maturizării colectivelor valoroase de cercetare
Diversitatea largă de cercetări teoretice, experimentale și aplicative derulate în grupurile de cercetare ale laboratorului este intrinsec legată de tradiţia stabilită de-a lungul timpului de înaintaşi precum CSI dr. Geavit Musa (fondatorul laboratorului și fost director al IFA, membru corespondent al Academiei Române) și acad. Ioan-Iovitz Popescu (rector al Universității din București, profesor al Facultății de Fizică și membru al Academiei Române). Aceștia, ca discipoli şi urmaşi ai profesorului Eugen Bădărău, au iniţiat direcții de cercetare în domeniul fizicii descărcărilor în gaze, fizicii plasmei, aplicaţiilor şi tehnologiilor cu plasmă. Personalităţi puternice, excelând profesional, au înfiinţat şi condus grupuri de cercetare de talie internaţională.
Mai mult ...