Susţinere publică Teză de Doctorat - Drd. Cătălina-Alice NENU (BRÂNDUŞ)

Autor:    Drd. Cătălina-Alice NENU (BRÂNDUŞ)
Titlul:     Generarea pulsurilor optice ultrascurte folosind noi medii active laser neliniare de tip borat dopat cu Nd3+
Locaţia: Amfiteatrul A4, Facultatea de Fizică, Universitatea din București
Data:     Marţi, 17 Decembrie 2019, ora 11:00
Scopul:  Acordarea titlului științific de DOCTOR în FIZICĂ

Componenţa Comisiei

Președinte: Prof. Dr. Daniela DRAGOMAN, Facultatea de Fizică, Universitatea din București

Conducător Științific: CS I. Dr. Traian DASCĂLU, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației,
                                  Facultatea de Fizică, Universitatea din București

Membri:
1. Prof. Dr. Eugen OSIAC, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova;
2. Prof. Dr. Mihail CRISTEA, Universitatea Politehnica din București;
3. CS I Dr. Lucian-Marian GHEORGHE, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Măgurele-Ilfov.