Susținere publică Teză de Doctorat - Drd. Ing. ȘERBĂNESCU V. Mihai

Autor:    Drd. Ing. ȘERBĂNESCU V. Mihai
Titlul:     SISTEME OPTO-ELECTRONICE DE COMANDĂ ȘI CONTROL PENTRU LASERII ULTRAINTENȘI
Locația: online; http://sdettib.pub.ro/articole/30
Data:     Vineri, 30 Octombrie 2020, ora 10:30
Scopul:  Acordarea titlului științific de DOCTOR în Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei

Componenţa Comisiei

Președinte: Prof. Dr. Ing. Gheorghe Brezeanu, Directorul Şcolii Doctorale de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Bucureşti

Conducător Științific: Prof. Dr. Ing. Paul Schiopu, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Bucureşti

Membri:
1. CS1 Dr. Ing. Luige Vlădăreanu, Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române;
2. CS1 Dr. Ing. Aurelian Marcu, Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiațiilor;
3. Prof. Dr. Ing. Ioan Bacivarov, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Universitatea Politehnica Bucureşti.