Domeniul senzoristicii și detecției, vârf al cercetării aplicative în INFLPR și pol național de excelență - Top Story in Market Watch

De peste 20 de ani, în Secția Laseri din cadrul Institutului Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației (INFLPR) se desfășoară cercetări în domeniul senzoristicii și detecției de gaze, cercetătorii reușind să acumuleze expertiză valoroasă în fabricarea, caracterizarea și testarea mai multor tipuri de senzori la standarde europene. Dezvoltarea acestei direcții de cercetare a luat naștere din necesitatea de a produce în România dispozitive de detecție accesibile, eficiente și rapide, cu un impact major asupra siguranței populației și economiei. Misiunea asumată a fost împlinită, în prezent senzorii realizați în cadrul Secției Laseri din INFLPR având aplicabilitate în medicină, în sectorul de apărare și securitate, în controlul calității alimentelor, precum și în monitorizarea mediului înconjurător.

INFLPR este la nivel național un pol de excelență în domeniul senzoristicii și detecției de gaze, datorită capacității institutului de a acoperi un palier foarte larg de activități, de la cercetare fundamentală la cercetare aplicativă, dezvoltare și prototipare, parcurgând toate etapele tehnologice necesare pentru fabricarea senzorilor și platformelor de detecție. În scurt timp, un proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, IN2-FOTOPLASMAT, aflat în derulare, va conduce spre un nou salt evolutiv: cele 3 grupuri din Secția Laseri cu preocupări în domeniu își vor concentra activitatea și competențele în cadrul unui departament dedicat, ce va activa într-un nou centru de cercetare, iar infrastructura de top dezvoltată va permite INFLPR să atingă un nivel de maturitate tehnologică (technological readiness level –TRL) transferabil în industrie. Continuaţi să citiţi ...