STRUCTURA COMPOZITA TEXTIL/METAL CU PROPRIETATI DE ECRANARE ELECTROMAGNETICA OBTINUTE PRIN TESERE SI ACOPERIRE IN PLASMA

Publication type: 
Patent
Autori: 
MITU BOGDANA, DINESCU GHEORGHE, ACSENTE TOMY, RADULESCU RAZVAN, SURDU LILIOARA, MANCASI IULIAN
Anul: 
2020

Patent data

OSIM no.: 
A/ 2020/ 00681

Cerere de brevet de invenție