INFLPR

INFLPR

Institute 3

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei este un institut de cercetare de nivel naţional stabilit prin hotărâre a Guvernului României în anul 1977 cu misiunea de a conduce cercetări fundamentale şi aplicative la nivel naţional şi internaţional în domeniile fotonicii, plasmei şi acceleratoarelor de electroni. Institutul a fost reorganizat în 1996 când Institutul de Ştiinţe Spaţiale (ISS) a devenit filială a INFLPR.

INFLPR se finanţează pe bază de proiecte câştigate în competiţii naţionale şi internaţionale, finanţate din fonduri publice şi/sau fonduri private, în parteneriat cu alte instituţii de cercetare sau întreprinderi publice sau private.

INFLPR reuneşte 447 de cercetători ale căror preocupări acoperă cercetări asupra laserelor de mare putere şi a materialelor fotonice, nanomaterialelor şi nanotehnologiilor, elaborarea de tehnologii informaţionale şi dot-uri cuantice, tehnologii de acoperire în plasmă şi microtomografie de raze X, biofotonică şi aplicaţii medicale ale fotonicii. ISS are preocupări în domeniul astrofizicii, inginerie spaţială şi gravitaţie.

În acest moment INFLPR este membru în asociaţia EURATOM, partener în Extreme Light Infrastructure (ELI), partener în LASERLAB Europe, ALICE, şi conduce proiecte finanţate de EU, NATO şi alte organizaţii naţionale şi internaţionale.

DECLARATII DE AVERE

DECLARATII DE AVERE

2022

Plan de egalitate de gen

Planul de egalitate de gen 2022-2025 INFLPR se regăsește aici

Informatii de interes public

Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin Legea nr. 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Emite continut