Universitatea din Lille, Franța - Prix de these "Recherche Internationale"

În data de 21 Noiembrie 2018 Universitatea din Lille, Franța a acordat Prix de these "Recherche Internationale" în cadrul conferinței STARTDOC 2018 - Rentrée des Écoles Doctorales Lille Nord de France, tezei de doctorat elaborată de Ștefan Andrei Irimiciuc. Premiul a fost înmânat de Jean-Louis Debré, fost ministriu de Interne și fost Președinte al Curții Constituționale. Prin acordarea acestui premiu, teza a fost recunoscută ca fiind cea mai bună lucrare de doctorat din domeniul Științe Exacte și Tehnologii din consorțiul școlilor doctorale din nordul Franței.

Teza de doctorat cu titlul „Experimental and theoretical studies on the dynamics of transient plasma plumes generated by laser ablation in various ablation regimes” susținută de Ștefan Irimiciuc la 20 Octombrie 2017, a fost elaborată în cotutelă între Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România (coordonator: Prof. Univ. Dr. Maricel Agop) și Universitatea din Lille, Franța (coordonator: Prof. Cristian Focșa) în perioada 2014-2017. Teza cuprinde un volum impresionant de date experimentale referitoare la proprietățile plasmelor generate prin ablație laser în diverse regimuri temporale (nanosecundă, femtosecundă și picosecundă), proprietăți evidențiate prin implementarea simultană a unor sisteme complementare de diagnoza plasmei. Studiul complex efectuat în cadrul tezei de doctorat a dus la evidențierea și raportarea, pentru prima dată în literatură, unor corelații directe între parametrii plasmei și proprietățile fizice ale materialelor iradiate.

SI
SI
SI

Felicitări pentru distincția obținută!